Sørlandet sykehus HF, Kristiansand

Innbyggertall pr 01.01.2000:  Vest-Agder 155.691 innb.  Kristiansand 72.000 innb.

Noen aktuelle linker: Helseregion Sør     Helseregionene i Norge   Aust-Agder sykehus    Aviser

Administrasjonsadresse: 

Sørlandet sykehus HF

Serviceboks 416

4604 Kristiansand

 

Telefon: 38 07 30 00

Telefax: 38 07 44 03

Avdelingene Kr.sand -> trykk her

Kart over sykehusområdet på Eg -> trykk her

Bilder fra SSHF -> trykk her (flyfoto) og her

Til Hjemmeside SSHF - www.sshf.no

Til forside nettsykehus.no

Det er over 5.500 ansatte fordelt på ca 3.500 årsverk ved Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF omfattet fra 1. februar 2003 tidligere Aust-Agder sykehus HF, Lister Sykehus HF og Vest-Agder sykehus HF.

Idegrunnlag for Sørlandet sykehus HF, Kristiansand (Tidl. VAS HF) -> Idegrunnlag

Stiftelsesprotokoll for Vest-Agder sykehus HF -> TRYKK HER

Sørlandet sykehus HF, Kristiansand er et moderne integrert somatisk og psykiatrisk sykehus. Fra 1. januar 2002 ble tidligere Vest-Agder sentralsykehus omgjort til helseforetak og omfattet også Mandal sykehus, Ambulanse- og nødmeldetjenesten, de distriktspsykiatriske sentra (DPS) og alle barne- og ungdomspsykiatri i Vest-Agder. Vest-Agder sykehus hadde enheter i hele Vest-Agder fra Kristiansand til Flekkefjord. I tillegg ble Senter for Kreftbehandling åpnet 1. februar 2001. Denne enheten drives i samarbeid med Det norske Radiumhospitalet i Oslo.

Fra og med 1. februar 2003 ble Vest-Agder sykehus en del av Sørlandet sykehus HF, hvor også tidligere Aust-Agder sykehus HF (Arendal) og Lister Sykehus HF (Flekkefjord) inngår. Dermed er det ett stor helseforetak på Agder med ca 5.500 ansatte og et samlet budsjett på over 2.500 mill. kroner.

Den nye hovedbygning i Kristiansand ble oppført i 1990. Mandal sykehus er nå blitt restaurert, og fremstår med moderne fasiliteter og operasjonsstuer. Det har vært drevet sykehus på Eg i Kristiansand helt siden 1881, og den gang som et av landets største psykiatriske asyl.

Det har de siste årene foregått store byggeprosjekter i Arendal (ny E-fløy til ca 600 mill kroner ble åpnet høsten 2002) og ved sykehuset i Flekkefjord.

 

Sørlandet sykehus HF, Kristiansand (tidl. Vest-Agder sykehus HF)

I dag finner du Vest-Agder sykehus i Kristiansand i et velstelt parkanlegg omgitt av pen natur, men likevel sentrumsnært. De gamle ærverdige bygningene fra Eg sykehus skaper en historisk ramme der de ligger ved elven Otra som et vakkert bilde i bakgrunnen. Selv om det stadig er mye av historisk verdi rundt sykehusets beliggenhet, så er det i dag kvalitetsorientert sykdomsbehandling og utviklingsfokusert ledelse og drift som preger virksomheten. Det betyr at sykehuset har utviklet sitt virke i møtet mellom nytt og gammelt.

Vest-Agder sykehus HF yter tjenester for hele Vest-Agder som har 156.000 innbyggere* fordelt på 15 kommuner. VAS er også lokalsykehus for Kristiansandsregionen som omfatter kommunene Vennesla, Kristiansand, Søgne og Sogndalen . Her bor det det ca. 100.000 innbyggere. I tillegg dekker sykehuset en del fagområder for Aust-Agder fylke. Vest-Agder sykehus HF har et årlig budsjett på mer enn 1.200 millioner kroner, og foretar hvert år nær 125.000 sykebehandlinger og polikliniske konsultasjoner. Det er i alt ca 500 sengeplasser ved sykehuset. Det er ca 3.000 ansatte ved helseforetaket i dag (2002).

*) Vest-Agder  hadde 155.691 innbyggere pr 01.01.2000.