Helseregionene i Norge

Helseregionene

(Inbyggertall pr 01.01.2000)

 

Klikk på Helseregion Øst, 

Sør etc og du finner kart 

over regionen og 

styresammensetning 

i det regionale helseforetaket.

Helse Sør

(adm.sted: Skien)

bullet

Vest-Agder (155.691)

bullet

Aust-Agder (102.178)

bullet

Telemark (165.038)

bullet

Vestfold (212.775)

bullet

Buskerud (236.811)

I tillegg tilhører Rikshospitalet og Det norske Radiumhospitalet Helseregion Sør.

Til sammen 872.493 innb.

(Oslo ikke tatt med)

Helse Øst

(adm.sted: Hamar)

bullet

Østfold (248.217)

bullet

Akershus (467.052)

bullet

Oslo (507.467)

bullet

Hedmark (187.103)

bullet

Oppland (182.701)

Til sammen 1.592.540 innb.

Helseregion Vest

(adm.sted: Stavanger)

bullet

Rogaland (373.210)

bullet

Hordaland (435.219)

bullet

Sogn og Fjordane (107.589)

Til sammen 916.018 innb.

 

Helseregion Midt-Norge

(adm.sted: Stjørdal)

bullet

Møre og Romsdal (243.158)

bullet

Sør-Trøndelag (262.852)

bullet

Nord-Trøndelag (127.108)

Til sammen 633.118 innb.

 

Helse Nord

(adm.sted: Bodø)

bullet

Nordland (239.109)

bullet

Troms (151.160)

bullet

Finnmark (74.059)

Til sammen 464.328 innb.

 

bullet

Innbyggertall hele Norge pr 01.01.2000: 4.478.497. Pr 01.01.2002: 4.524.000 innb.